Vidste du, at

  • 83% af de adspurgte i en undersøgelse foretaget i 2022 i Storbritannien af Identity Realization fortalte at et kontormiljø med god indretning, kunst mm. bidrager positivt til deres work/life balance, hvor kun 57% der arbejdede i et miljø uden adgang til kunst, sociale- eller wellness events svarede, at miljøet bidrog positivt til deres work/life balance.
  • Brug af kunst som en form for berigelse har kapacitet til at øge produktiviteten med op til 17 %*
  • 75 % foretrækker deres kontor frem for deres hjemmekontor, når de arbejder i et meget beriget kontormiljø – kun 53 % i minimalt indrettede kontorer følte det på samme måde

*Undersøgelse for Brookfield Properties i England i sommeren august 2022 Art of the Workplace

Og så er der en superinteressant artikel fra lederne om kunst lige her: Brug-kunst-og-kultur-til-at-skabe-trivsel

Arbejdsmiljø og kunst kan have en indflydelse på hinanden på flere måder. Kunst kan være med til at skabe en mere inspirerende og behagelig arbejdsplads, mens et dårligt arbejdsmiljø kan have en negativ indvirkning på kreativiteten og trivslen på arbejdspladsen.

Et godt arbejdsmiljø er en vigtig faktor for medarbejdernes trivsel og produktivitet. En arbejdsplads med gode ergonomiske forhold, godt lys og god luftkvalitet kan reducere stress og sygefravær. Kunst kan være med til at skabe en mere behagelig og inspirerende arbejdsplads, hvor medarbejderne kan føle sig mere motiverede og kreative. Det kan være en kunstudstilling i virksomhedens lokaler eller kunstværker på væggene.

På den anden side kan et dårligt arbejdsmiljø have en negativ indvirkning på medarbejdernes kreativitet og trivsel. Hvis medarbejderne oplever stress, dårligt arbejdsmiljø eller manglende anerkendelse, kan det føre til lavere produktivitet og en følelse af frustration. Det kan også påvirke deres motivation og engagement i arbejdet.

Det er derfor vigtigt for virksomheder at tage ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø og tage hensyn til medarbejdernes trivsel. Kunst kan være en af de faktorer, der kan hjælpe med at skabe en mere behagelig og inspirerende arbejdsplads, men det er ikke nok i sig selv. Virksomheder bør tage ansvar for at skabe gode arbejdsforhold og arbejdsprocesser, der tager hensyn til medarbejdernes trivsel og kreativitet.